Hero billede

VÆRDIER OG PÆDAGOGISK UDGANGSPUNKT

Johannesskolen er en privatskole med et højt fagligt niveau. Vi ønsker at understøtte og udbygge den enkelte elevs personlige, sociale og faglige kompetencer.

Skolen er stor, men ikke uoverskuelig. Vores størrelse sikrer liv, dynamik og mangfoldighed, der er grobund for det aktive og frugtbare undervisningsmiljø.

Vi er glade for vores skole. Faciliteterne er gode og arkitekturen er i top – ligesom trivslen for alle os, der færdes her hver dag.

MISSION

Vi tilbyder undervisning af særdeles høj faglig kvalitet, der understøtter elevens personlige og sociale udvikling fra børnehaveklasse til 9. klasse.

VISION

Vi ønsker, at verden ligger åben for alle elever, der har afsluttet deres skolegang på Johannesskolen.

VÆRDIER OG PÆDAGOGISK MÅLSÆTNING

Faglighed Nysgerrighed, ambition, kritisk sans.

Fællesskab – Ansvarlighed, tolerance, tradition.

Medborgerskab – Demokrati, lokalt og globalt udsyn, interkulturelle kompetencer.

NÅR VI SIGER FAGLIGHED, MENER VI…

Nysgerrighed er lysten der driver værket, evnen til at undres, spørgelyst, skabertrang

Ambition er vedholdenhed, engagement, at gøre sig umage, målrettethed

Kritisk sans er selvstændighed, viden, stillingtagen, vurdering

Derfor har vi…

NÅR VI SIGER FÆLLESSKAB, MENER VI…

Ansvarlighed er samarbejde, tillid, forpligtelse, hensynsfuldhed, social bevidsthed

Tolerance er gensidig respekt, rummelighed, lydhørhed, åbenhed

Traditioner sammenhæng, identitet, genkendelighed, tryghed

Derfor har vi…

NÅR VI SIGER MEDBORGERSKAB, MENER VI…

Demokrati er åndsfrihed, aktiv medleven, ”beskyttelse af minoriteter”

Udsyn er åbenhed, indsigt, mod og ansvarlighed

Interkulturelle kompetencer er omverdensforståelse, handlekraft, indlevelse

Derfor har vi…