Hero billede

MUSIKSKOLE

Johannesskolen har sin egen musikskole. Musikskolen er et tilbud for alle skolens elever, uanset alder eller skoleafdeling. Undervisningen finder sted på skolen om eftermiddagen fra kl. 13-17. Der er en årlig musikskolelejr, hvor elever fra 1.-9.kl deltager.

 

Vi tilbyder flg. undervisning:

Musikbutik for 0.kl
Gennem leg, sang, drama og bevægelse, samt brug af rytmeinstrumenter, lærer eleverne musikkens grundbegreber at kende.

Undervisningen i musikbutikken sigter desuden mod en udvikling af elevernes musikalske fantasi og kropsbevidsthed samt mod en styrkelse af deres lytte- og koncentrationsevne.

 

Børnekor 1.-2.kl. og Vokalgruppe 3.-6.kl.
Skolens kor indtager en central plads i skolens musikliv.

Skoleåret igennem medvirker korene ved en række arrangementer:

Lucia, juleafslutning i kirken, musikskolens forårskoncert, fællessamlinger og ved skoleårets start og afslutning.

Musikskolen har 2 kor, der er inddelt efter klassetrin.

 

 

Solosang
I undervisningen gennemgås stemmetræning, vejrtrækning, opvarmningsøvelser mm. Der indøves sange i forskellige stilarter i samarbejde mellem elev og lærer.

Ønsker du derefter at synge i andre sammenhænge er sammenspilsholdet en oplagt mulighed eller måske en rolle i Johannesskolens årlige musical.

 

Instrumentalundervisning
Vi tilbyder bas, blokfløjte, guitar, klaver, trommer og ukulele.

Instrumental er primært enkeltundervisning á 25 min. pr. uge, men kan også være holdundervisning.

 

Sammenspil
Vi har forskellige sammenspilshold, og der er typisk 4-7 elever på et hold.

Eleverne spiller sammen som et band, og de optræder til musikskolens årlige forårskoncert. De større elever får også mulighed for at spille i bandet til skolens årlige musical.

 

Jesper Bove Nicolaisen er leder af musikskolen og kan kontaktes på bn@johannesskolen.dk