Hero billede

ELEV HOS OS

BØRNEHAVEKLASSEN

Hvis du ønsker, at dit barn skal begynde i en af vores tre børnehaveklasser, er det en god ide at få barnet skrevet op hurtigt efter fødslen.

 

Opskrivningsancienniteten er barnets alder på opskrivningstidspunktet. Det sikrer, at alle børn født i et givent kalenderår har samme chance for optagelse og af samme grund tildeles der ikke ventelistenummer. Udover opskrivningsancienniteten tager vi også hensyn til søskendebørn.

 

I september sender vi breve til ansøgere til det kommende skoleår. Her beder vi om en skriftlig tilbagemelding om, hvorvidt hjemmet ønsker at fastholde ansøgningen. Det er derfor meget vigtigt, at skolen får besked om eventuel adresseændring.

 

Barnet skal være fyldt 6 år inden 31.december det år, barnet starter i skole. Det er til en hver tid skolens afgørelse, hvilke elever der bliver optaget.

NYE ELEVER MIDT I SKOLEÅRET

Går dit barn allerede i skole, kan barnet blive skrevet op til et eksisterende klassetrin. Vi har ventelister på alle klassetrin. Hvis der bliver en plads ledig, tager vi gerne elever ind midt i et skoleår. Vi begynder altid samarbejdet med en gensidig prøvetid på en uge. Efter den uge, tager vi stilling til, om vi kan tilbyde eleven plads på skolen. Det er til en hver tid skolens afgørelse, hvilke elever der bliver optaget.

Johannesskolens bestyrelse har på bestyrelsesmødet den 10. oktober 2023 drøftet optaget af en ny 4. klasse til skoleåret 2024-2025, og det er i denne forbindelse blevet besluttet ikke at optage en ny 4. klasse grundet kapacitet.

TO NYE 7. KLASSER

Johannesskolen opretter hvert år to nye 7. klasser, hvor eleverne optages på baggrund af en optagelsesprøve.

 

I januar måned, mens eleverne stadig går i 6. klasse, afholdes der en mindre skriftlig optagelsesprøve. Prøven omhandler basale færdigheder i fagene dansk og matematik.

 

De elever, der står på venteliste, kontaktes i december måned. Hvis man er på venteliste, skal man huske at meddele kontoret eventuelle ændringer i adresse og telefonnummer.

 

Det er til en hver tid skolens afgørelse, hvilke elever der bliver optaget. Ved optagelsesprøven ophører ventelisteancienniteten, da alle elever, der består prøven, vil få mulighed for at blive optaget, idet vi tager højde for søskendefordel, karakterer, køn og andre faktorer, som kan have indflydelse på klassesammensætningen. Opnår man ikke optagelse i første omgang, kommer man på venteliste udfra opskrivningstidspunktet.

 

Ansøgning og gebyr

Ventelistegebyret er kr. 500,00 som bedes indbetalt på kontonr. 3001 0010740002.

 

Ansøgningen er først gældende, når skolen har modtaget pengene. Har vi ikke modtaget pengene senest en måned efter opskrivningsdagen, annulleres ansøgningen.

 

Når ansøgning og ventelistegebyr er modtaget, sender vi inden for 10 skoledage dokumentation for, at barnet er registreret på skolens ansøgerliste. Det indbetalte ventelistegebyr tilbagebetales ikke, selvom barnet eventuelt ikke opnår optagelse.

 

Læs vores persondatabehandling

 

Ved ønske om optagelse på ventelisten benyttes den elektroniske blanket nedenfor.

  Alle felter markeret med * skal udfyldes

  Dit navn*

  Din e-mail*

  --- Oplysninger om barnets mor:

  Mors navn*

  Mors adresse

  Mors postnummer

  Mors by

  Mors CPR nummer*

  Har mor forældremyndighed
  JaNej

  Mors stilling

  Hjemmets tlf. nr.

  Mors arbejdsnummer

  Mors mobil

  Mors email*

  ---- Oplysninger om barnets far:

  Fars navn*

  Fars adresse

  Fars postnummer

  Fars by

  Fars CPR nummer*

  Har far forældremyndighed
  JaNej

  Fars stilling

  Fars arbejdsnummer

  Fars mobil

  Fars email*

  ---- Oplysninger om barnet:

  Ansøgning om optagelse i klasse

  Med start (dag/måned/år)*

  Barnets CPR nummer*

  Barnets fornavne*

  Barnets efternavne*

  Barnets adresse*

  Barnets postnummer*

  Barnets by*

  Barnets kommune*

  Barnets nationalitet*

  Samtalesprog i hjemmet*

  Nuværende skole/institution

  Nuværende klassetrin og betegnelse

  Har barnet konsulteret
  PsykologTalepædagog/Institut

  Hvis Ja - Hvor, hvornår og hvorfor?

  Har barnet søskende på skolen? Hvis ja, skriv venligst i hvilken klasse.

  Hvorfor søges optagelse på Johannesskolen?

  Forhold om barnet, som kan have betydning ved optagelse

  Dato for indbetaling af ventelistegebyr

  ---