Hero billede

BIBLIOTEK

Biblioteket har en central funktion og placering på Johannesskolen. Vores bibliotekar, Sofie Fuglsang, varetager den daglige ledelse og vedligeholdelse af skolens bibliotek i samarbejde med skolens læsevejledere og de lærere, der i det daglige er tilknyttet biblioteket.

Dagen igennem er der mange besøg af elever lige fra de yngste i indskolingen til de ældste i skolens afgangsklasser. Her kan de få vejledning til søgninger i faglige sammenhæng samt inspiration og anbefalinger til egen læsning og valg af litteratur. Gennem udstillinger og aktiviteter er der løbende fokus på hvad der motiverer eleverne til at læse.

I samarbejde med læsevejlederne udbyder biblioteket også introduktionskurser til de yngste klasser og klasser på mellemtrinnet samt inspirationsbesøg i de ældre klasser, hvor eleverne præsenteres for litteratur i forskellige genrer og på tilpassede læseniveauer.

I eftermiddagstimerne er biblioteket ligeledes omdrejningspunkt for vores lektiecafé, hvor eleverne kan få vejledning og hjælp til deres opgaver af skolens faglærere. Lektiecaféen er tilrettelagt således, at der hver dag (med fredag som undtagelse) er forskellige faglærere repræsenteret. På denne måde kan eleverne tilrettelægge deres brug af lektiecaféen alt afhængig af hvilket fag, de eventuelt må have brug for hjælp og støtte i.

BIBLIOTEKETS ÅBNINGSTIDER:

Mandag-fredag 8.00-14.00

 

 

Indenfor åbningstiden kan du bl.a:

  • låne bøger
  • finde litteratur til opgaver
  • få en god læseoplevelse
  • få vejledning om litteratursøgning
  • bruge kopimaskinen
  • sidde alene- eller i grupper med skolearbejde

Lånetiden

Du kan låne dine bøger i en måned.

 

Aflevering

Lånt materiale kan afleveres i åbningstiden eller i den røde postkasse ved indgangsdøren.

 

Har du brug for at kontakte os, kan det ske på telefon 3876 5042 eller send os en mail på Biblioteket.