Hero billede

FORÆLDRE- REPRÆSENTANTSKABET

Forældrerepræsentanten varetager den enkelte klasses interesser overfor lærere og ledelse på skolen.

Valg finder sted klassevis hvert år i september, hvor der vælges en repræsentant og en suppleant.

Forældrerepræsentanten indgår i et forældrerepræsentantskab, der holder møde 2 gang om året – til forældrerepræsentantsskabsmødet i efteråret og forældrekredsmødet i foråret. På repræsentantskabsmødet og forældrekredsmødet er der bl.a. orientering fra bestyrelsesformanden og skoleleder, og som oftest er der også et bestemt tema, som bliver gjort til genstand for en nærmere orientering.

Arbejdet i forældrerepræsentantskab og bestyrelse er beskrevet i “Forretningsorden for Forældrerepræsentantskabet ved Johannesskolen”