Hero billede

FORÆLDRE- REPRÆSENTANTSKABET

Forældrerepræsentanten varetager den enkelte klasses interesser overfor lærere og ledelse på skolen.

Valg finder sted klassevis hvert år i september, hvor der vælges en repræsentant og en suppleant.

Forældrerepræsentanten indgår i et forældrerepræsentantskab, der holder møde 2 gange om året. På repræsentantskabsmøderne er der bl.a. orientering fra bestyrelsesformanden og rektor, og som oftest er der også et bestemt tema, som bliver gjort til genstand for en nærmere orientering.

Arbejdet i forældrerepræsentantskab og bestyrelse er beskrevet i følgende “Rammer og retningslinier” samt “Forretningsorden for Forældrerepræsentantskabet ved Johannesskolen”