Hero billede

UDDANNELSESVEJLEDNING

Ungdommens Uddannelsesvejledning
Ungdommens Uddannelsesvejledning er en kommunal vejledningsordning, der skal sikre vejledning af unge i 7. – 9. klasse om valg af uddannelse og erhverv. Alle skoler på Frederiksberg har tilknyttet en fast UU-vejleder. UU-vejlederen står for den kollektive vejledning i klasserne og vil give besked til forældrene via intra, om hvad de har arbejdet med. Forældrene vil møde UU-vejlederen på forældremøder i 8. og 9. klasse.

Uddannelsesvejledning i grundskolen
I 7. klasse påbegyndes uddannelsesvejledningen med fælles aktiviteter i klassen med UU-vejlederen. I 8. og 9. klasse forberedes eleverne på deres uddannelsesvalg via deltagelse i forskellige vejledningsaktiviteter, fx kollektiv uddannelsesvejledning, erhvervspraktik i 9. klasse, brobygning og uddannelsesmesser.

Elever med behov for en særlig målrettet skole – og vejledningsindsats har mulighed for at få supplerende vejledning. Vejledningen skal inddrage såvel den enkelte elevs interesser og personlige forudsætninger.

Når elever, der bor på Frederiksberg har afsluttet grundskolen, vil de gense deres UU-vejleder, hvis de enten ikke kommer i gang med en ungdomsuddannelse eller stopper undervejs på uddannelsen.

Læs mere her:

https://ungecenter.frederiksberg.dk/13-17-aar/vejledning-7-10-klasse

 

Skolens UU-vejleder

Uddannelsesvejlederne er tilstede på skolen den første torsdag i måneden kl. 9 – 12.

Primær vejleder for 7., 8. og 9. klasse
Spor: A, B og E

Joan Elisabeth Christensen
Uddannelsesvejleder
Mobil: 2898 3817
Mail: joch18@frederiksberg.dk eller via Intra

 

 

 

Primær vejleder for 7., 8. og 9. klasse
Spor: C og D

Trine Arvad Hansen
Uddannelsesvejleder

Mobil: 2898 3821
Mail: trha08@frederiksberg.dk eller via Intra

 

UU-Frederiksberg

Finsensvej 39 A
2000 Frederiksberg

Tlf. nr. 3821 0350

E-mail: uu@frederiksberg.dk