Hero billede

UDDANNELSESVEJLEDNING

Ungdommens Uddannelsesvejledning
Ungdommens Uddannelsesvejledning er en kommunal vejledningsordning, der skal sikre vejledning af unge om valg af uddannelse og erhverv. Alle skoler på Frederiksberg har tilknyttet en fast UU-vejleder. Vejledningen finder sted på skolen i 7. – 9. klasse.

 

Uddannelsesvejledning i grundskolen
I 7. klasse påbegyndes uddannelsesvejledningen med fælles aktiviteter i klassen med UU-vejlederen. Er der derudover enkelte elever og forældre, der har behov for en personlig samtale med vejlederen, kan det aftales.

I 8. og 9. klasse forberedes eleverne på deres uddannelsesvalg via deltagelse i forskellige vejledningsaktiviteter, fx kollektiv uddannelsesvejledning, erhvervspraktik i 8. klasse, brobygning og uddannelsesmesser. Elever, der vurderes endnu ikke uddannelsesparate, vil desuden modtage personlige samtaler med UU-vejlederen. UU-vejlederen kan desuden deltage til skole/hjemsamtaler, hvor det skønnes nødvendigt. Elever bliver uddannelsesparathedsvurderet i 8. og 9. klasse.

Vejledningen skal inddrage såvel den enkelte elevs interesser og personlige forudsætninger. Alle elever udarbejder en uddannelsesplan, inden de forlader grundskolen.

Forældrene vil møde UU-vejlederen på forældremøder, når vejledning er på dagsordenen.

Hver gang UU-vejlederen er i kontakt med hele klassen, gives besked via opslagstavlen på SkoleIntra. Elever, der er vurderet endnu ikke uddannelsesparate og deres forældre, er altid velkomne til at kontakte UU-vejlederen. Forældre med børn, der er vurderet uddannelsesparate, skal som udgangspunkt benytte sig af eVejledning.dk. Ved særlige omstændigheder kan skolens UU-vejleder dog kontaktes.

Når elever, der bor på Frederiksberg har afsluttet grundskolen, vil de gense deres UU-vejleder, hvis de enten ikke kommer i gang med en ungdomsuddannelse eller stopper undervejs på uddannelsen.

Skolens UU-vejleder

Primær vejleder for 7., 8. og 9. klasse
Spor: A, B og E

Joan Christensen
Uddannelsesvejleder
Mobil: 2898 3817
Mail: joch18@frederiksberg.dk eller via Intra

Træffetid på skolen:
Torsdage i lige uger mellem 8.30-11.30

 

Primær vejleder for 7., 8. og 9. klasse
Spor: C og D

Trine Arvad Hansen
Uddannelsesvejleder

Mobil: 2898 3821
Mail: trha08@frederiksberg.dk eller via Intra

Træffetid på skolen:
Torsdage i ulige uger mellem 8.30-11.30

 

UU-Frederiksberg

Finsensvej 39 A
2000 Frederiksberg

Tlf. nr. 3821 0350

E-mail: uu@frederiksberg.dk