Hero billede

LEDIGE STILLINGER

Johannesskolen på Frederiksberg søger lærer til

Matematik, matematikklub og engelsk

Vi søger en engageret og initiativrig lærer til primært indskoling og mellemtrin, der gerne vil være en del af et stærkt fællesskab. Har du lyst til at være en del af en ambitiøs skole med et kompetent personale, så er det måske lige dig, vi står og mangler.

Skemaet indeholder:

 • klasse matematik, engelsk og projekttid
 • klasse delt klasselærerfunktion
 • klasse lejrskole
 • Timer i skolens matematikklub

Der er tale om en fastansættelse på 80 % med start den 1/8 2023. Har du et ønske om fuld tid, er det også muligt. Ansættelse sker efter fællesoverenskomst og organisations­aftalen for lærere ved frie skoler mellem Finansministeriet og LC.

Vi forventer, du har en grundlæggende anerkendende og empatisk tilgang til vores elever og brænder for at skabe gode rammer for trivsel og læring. Der er gensidige høje forventninger mellem skole og hjem, og vi forventer, at du også bidrager positivt til det gode forældresamarbejde, som vi vægter højt.

Vi arbejder målrettet med at skabe mindre fællesskaber i hele skoleforløbet, og du vil primært blive tilknyttet vores 3. klasser, der i dagligdagen samarbejder med 2. klasse.
I 3. klasse arbejder vi med to-lærertimer og delehold, som en fortsættelse af vores organisering af 1.-2. klasse. To-lærertimerne giver mulighed for at se det enkelte barn, og vi arbejder med co-teaching for at udforske og udnytte alsidige organiseringsformer af undervisningen. Dette kommer bl.a. til udtryk i 6 ugentlige lektioner i projekttid med 2 lærere og i engelskundervisningen, der er organiseret med 1 ugentlig lektion for hele klassen samt 2 lektioner med en halv klasse.
Der er desuden timer i skolens matematikklub, der er resursetimer for elever, der har brug for et ekstra skub i matematik.

Johannesskolens personale og teams er både fagligt og socialt velfungerende. Undervisningen er kendetegnet ved nysgerrige og videbegærlige elever og et højt fagligt niveau. Med initiativ og gode ideer har du gode muligheder for at sætte dit præg på en skole med stolte traditioner.

Vi har i dagligdagen et åbent og tillidsfuldt forhold mellem ledelse og medarbejdere med fokus på kort vej fra tanke til handling. Vi har en tutorordning for alle nyansatte lærere og ekstra tid til forberedelse de første to skoleår for nyuddannede lærere. Og så er vi fælles om at tage varmt imod nye kolleger. Velkommen!

Vil du vide mere? Ring til Simon Mosekjær, Grethe Rothstein, Mette Buus Brandt eller Stig Mandsberg fra ledelsen på tlf. 38 76 50 50. Du kan også læse mere om os på www.johannesskolen.dk

Vi skal modtage din ansøgning senest tirsdag 6/6 kl. 8. Ansættelsessamtaler afholdes fredag 9/6 fra kl. 12. Vi forbeholder os dog ret til at indkalde til samtaler løbende og ansætte inden ansøgningsfristens udløb.

Skriv til:
Johannesskolen
Mette Buus Brandt
Troels-Lunds Vej 15
2000 Frederiksberg
mb@johannesskolen.dk

 

 

Vi søger SFO-leder

Vi søger en leder til vores SFO med lyst til både ledelse og tid med børnene. En leder med fokus på
fællesskab, samarbejde og udvikling.

Du skal i samarbejde med SFO’ens souschef stå i spidsen for 14 pædagoger og 6 pædagogmedhjælpere. I
skal i samarbejde løse og fordele arbejdsopgaver inden for ledelse, pædagogik, administration og økonomi.

I det daglige skaber vores SFO aktive og spændende rammer for cirka 350 børn fra 0-5 klasse fordelt i to
afdelinger. Du bliver desuden en del af skolens ledelsesteam.

Vores SFO benytter i hverdagen skolens faglokaler til værkstedsaktiviteter. I løbet af året har vi en række
faste traditioner, og vi er altid åbne for at forny vores pædagogiske virke samt skabe den bedst mulige og
mest inspirerende hverdag for både børn og voksne.

Vores vigtigste fokusområde er børnenes trivsel, udvikling og relationer. Når vi planlægger pædagogik, er
det med henblik på at styrke, udvikle og skabe sammenhæng for børnene.

Vi forventer, at du som ny SFO-leder:

 • Er uddannet pædagog.
 • Har ledelseserfaring eller lyst til ledelse.
 • Samarbejder og prioriterer inddragelse og fællesskab.
 • Kan igangsætte inspirerende aktiviteter.
 • Er venlig og positiv i din livsindstilling.
 • Har respekt for og nysgerrighed efter andres perspektiver.
 • Vil stå i spidsen for hverdagen og udviklingen af vores SFO.

Stillingen er fast og på fuld tid med ansættelse fra 1. august 2023. Lønnen er efter gældende overenskomst
med BUPL på de Private Skolers område.

Læs om os på www.johannesskolen.dk

Du er velkommen til at kontakte Viceskoleleder Grethe Rothstein eller Indskolingsleder Mette Buus Brandt
på telefon 38 76 50 50, hvis du vil vide mere.

Ansøgningsfrist senest torsdag 1. juni 2023 kl. 12.00. Ansættelsessamtaler afholdes mandag 12. juni 2023
fra kl. 13.00. Vi forbeholder os dog ret til at indkalde til samtaler løbende og ansætte inden
ansøgningsfristens udløb.

Med venlig hilsen
Johannesskolen
Troels-Lunds Vej 15
2000 Frederiksberg
mb@johannesskolen.dk