FÆLLESSKAB


Trivselsdag for hele skolen

Trivsels- og antimobbestrategi

Traditioner

Skolefodbold

Klassens tid

Fællessamlinger i afdelingerne

Udvidet skole-hjem-samtaler

SFO-sport

Musikskolelejr

Årgangsfællesskaber