FAGLIGHED


TalentCamp

Georg Mohr

Velkvalificerede undervisere

Astronomi på gymnasialt niveau

Æstetiske fag

Mange to-lærertimer

Deletimer i naturfag og andet fremmedsprog i 7.-9. klasse

Teoritime i idræt i 9. klasse

Læsecenter

4 obligatoriske valgfag i 8. klasse

IT-vejleder

Valgfag i 4.-7. klasse

Biblioteksundervisning

Matematikklub

Ressourcelærere

Sprogløft i 0. klasse

Cambridge English

IT-kompetenceplan