Ny legeplads i skolegården

Udviklingsarbejde sat i gang med henblik på ny legeplads i skolegården
Med udvidelsen bliver der flere elever på skolen, og derfor er det en stort ønske om en ny legeplads og en ny indretning af skolegården.

Skolens ledelse og bestyrelse har igangsat et større udviklingsarbejde, der skal munde ud i en mere tidssvarende og rummelig legeplads i gården. Vi kan ikke fremtrylle flere kvadratmeter, men vi kan med kreative løsninger skabe plads til flere og bedre udfoldelsesmuligheder for alle elever på skolen.