Forventninger til vores lærere

Skolen forventer, at Lærerne:

  • Arbejder i overensstemmelse med skolens målsætning og værdigrundlag.
  • Har det daglige ansvar for undervisningen.
  • Orienterer hjemmene entydigt og tidligt vedr. elevernes eventuelle faglige, sociale eller personlige problemer.
  • Medvirker til at fremme et trygt, rart og givende miljø i klassen og på skolen som helhed.
  • Udarbejder i samarbejde med klassen sociale spilleregler for at opnå et godt og velfungerende læringsrum, hvor eleverne respekterer hinanden og viser hinanden hensyn.
  • Søger at styrke elevernes selvværd og selvtillid.
  • Arbejder for at fremme elevernes forståelse for demokrati.
  • Følger med i og forholder sig til den faglige og pædagogiske debat.