Det gode og tillidsfulde samarbejde

Fælles om børnene, fælles om ansvaret og fælles om skolen.

 

  • Det gode samarbejde skaber en forpligtende og tillidsfuld relation.

 

  • Det gode samarbejde forudsætter forståelse for forskelligheder og aktiv deltagelse.

 

  • Det gode samarbejde forudsætter gensidig respekt og videndeling.

 

  • Det gode samarbejde forudsætter, at vi i fællesskab søger den åbne, nysgerrige og lyttende dialog.