Forventninger til vores elever

 

Skolen forventer:

 • Ansvarlig adfærd

 

Eleven skal:

 • Tage et medansvar for egen skolegang.
 • Være villig til at lære at tage ansvar ikke blot over for egen klasse, men også over for alle andre på skolen.
 • Planlægge og strukturere sin hverdag, så den passer til et aktivt skoleliv.
 • Møde til tiden, være velforberedt, huske sine ting, aflevere opgaver inden for tidsfristen.
 • Tage aktiv del i undervisningen, fx ved at tage noter og deltage i diskussioner.
 • Tage ansvar i gruppe- og projektarbejde.
 • Orientere sig om lektier og andre informationer i forbindelse med fravær.
 • Tage medansvar for skolens bygninger, lokaler, inventarer og materialer.
 • Være bekendt med skolens målsætning og værdigrundlag.


Omgangsformer

Skolen forventer, at den enkelte er med til at styrke samværet og fællesskabet samt respektere klassens sociale spilleregler.

 

Eleven skal:

 • Tage hensyn til andre elever og udvise ansvarlig social opførsel.
 • Tiltaler både ansatte og andre elever i et høfligt og pænt sprog.
 • Være tolerant og respektere andre mennesker.
 • Være åben over for andres synspunkter.
 • Udvise hensyn til og forståelse for andre.
 • Bidrage til et trygt og rart miljø.
 • Tale pænt til og om andre elever.


Demokratisk deltagelse

Skolen forventer, at eleven tager aktiv del i skolens demokrati og dermed lærer at begå sig i et demokratisk samfund.

 

Eleven skal:

 • Deltage aktivt i klassens møder og bruge sin ytringsfrihed.
 • Føler sig medansvarlig for skolens bygninger, lokaler, inventarer og materialer.
 • Kende skolens værdigrundlag.
 • Bidrage positivt til at udarbejde sociale spilleregler i sin klasse.
 • Holde sig orienteret om elevrådsarbejdet.
 • Være med til at udvikle Johannesskolen på baggrund af demokratiets spilleregler.