Forventninger til forældrene

Skolen forventer:

 • At forældrene er engagerede i deres barns skolegang, og at de opmuntrer og støtter deres barn i skolearbejdet.
 • At forældrene sørger for, at deres barn er opdraget til at tage hensyn til og udvise respekt for andre.
 • At forældrene lærer deres barn at tale pænt til og om hinanden.
 • At forældrene deltager aktivt i skolens arrangementer, såvel forældremøder som klassens sociale liv.
 • At forældrene går positivt ind i samarbejdet med skolen og de andre forældre i klassen.
 • At forældrene gradvis gør barnet mere selvstændigt og ansvarsbevidst.
 • At forældrene sørger for, at deres barn møder til tiden og er parat til at modtage undervisning. Det vil sige, at barnet er udsovet, har spist morgenmad, har fået en rolig morgen, har sin madpakke med, har lavet sine lektier og har sin taske pakket.
 • At forældrene i videst mulige omfang respekterer skolens ferieplan, således at ferie og lign. ligger uden for skoletiden.
 • At forældrene hjælper deres børn med at strukturere hverdagen, så den kan forenes med et aktivt skoleliv.
 • At forældrene lærer deres barn at tage hensyn til andre og udvise ansvarlighed.
 • At forældrene deltager aktivt i skolens arrangementer, såvel forældremøder som klassens og skolens sociale liv.
 • At forældrene respekterer lærerens kompetencer og rolle som underviser.
 • At forældrene er bekendt med skolens målsætning og værdigrundlag.