Den gode og tydelige kommunikation

Tænk, tast, tal.

 

  • Den gode kommunikation forudsætter, at vi mødes som ligeværdige og er fælles om den gode tone.

 

  • Den gode og tydelige kommunikation: simple beskeder kan være skriftlige, komplekse beskeder bør være mundtlige.

 

  • Den gode kommunikation forudsætter, at vi tilstræber en forståelse af hinandens perspektiver.