Det gode og tillidsfulde samarbejde

Fælles om børnene, fælles om ansvaret og fælles om skolen.

  • Det gode samarbejde skaber en forpligtende og tillidsfuld relation.
  • Det gode samarbejde forudsætter forståelse for forskelligheder og aktiv deltagelse.
  • Det gode samarbejde forudsætter gensidig respekt og videndeling.
  • Det gode samarbejde forudsætter, at vi i fællesskab søger den åbne, nysgerrige og lyttende dialog.