Bestyrelsens arbejde

Johannesskolens bestyrelse består af 3 forældrevalgte medlemmer valgt for to år ad gangen, 2 medlemmer valgt af skolens medarbejdere for 2 år ad gangen og 5 medlemmer udpeget efter hver deres særlige kvalifikationer fastlagt i skolens vedtægter.

 

Da skolen er en selvejende institution består bestyrelsens arbejdsområde hovedsageligt i at tilrettelægge de økonomiske rammer for skolens drift, og derudover at foretage ansættelse af skolens personale.

 

De mange nye undervisningstilbud inden for ungdomsuddannelserne betyder, at der kræves en forøget indsats for at bevare og udbygge vor grundskole som et af de steder, der giver det bredeste og bedste udgangspunkt for valg af ungdomsuddannelser.

 

Som et væsentligt led i denne indsats arbejder vi på at udbygge og forny skolens undervisnings- og aktivitetstilbud, herunder at ny teknologi inddrages både i undervisningen og som arbejdsredskaber, så skolegangen ikke bliver passiv informations- tilegnelse, men aktiv deltagelse og udvikling, således at vi fortsat kan tilbyde en undervisning på højeste kvalitetsniveau.