Ungdommens Uddannelsesvejledning
Ungdommens Uddannelsesvejledning er en kommunal vejledningsordning, der skal sikre vejledning af unge om valg af uddannelse og erhverv. Alle skoler på Frederiksberg har tilknyttet en fast UU-vejleder. Vejledningen finder sted på skolen i 7. – 9. klasse.

Skolens UU-vejleder

Primær vejleder for 7., 8. og 9. klasse
Spor: A, B, E, og F

Joan Christensen
Uddannelsesvejleder

Mobil: 2898 3817
Mail:  joch18@frederiksberg.dk eller via Intra

Træffetid på skolen:
Torsdage kl. 9 – 11.30

Primær vejleder for 7., 8. og 9. klasse
Spor: C og D

Trine Arvad Hansen
Uddannelsesvejleder

Mobil: 2898 3821
Mail:  trha08@frederiksberg.dk eller via Intra

Træffetid på skolen:
Tirsdage kl. 9 – 11.30

Uddannelsesvejledning i grundskolen
I 7. klasse påbegyndes uddannelsesvejledningen med fælles aktiviteter i klassen med UU-vejlederen.  Er der derudover enkelte elever og forældre, der har behov for en personlig samtale med vejlederen, kan det aftales.

I 8. og 9. klasse forberedes eleverne på deres uddannelsesvalg via deltagelse i forskellige vejledningsaktiviteter, fx kollektiv uddannelsesvejledning, erhvervspraktik i 8. klasse, brobygning og uddannelsesmesser. Elever, der vurderes endnu ikke uddannelsesparate, vil desuden modtage personlige samtaler med UU-vejlederen. UU-vejlederen kan desuden deltage til skole/hjemsamtaler, hvor det skønnes nødvendigt. Elever bliver uddannelsesparathedsvurderet i 8. og 9. klasse.

Vejledningen skal inddrage såvel den enkelte elevs interesser og personlige forudsætninger. Alle elever udarbejder en uddannelsesplan, inden de forlader grundskolen.

Forældrene vil møde UU-vejlederen på forældremøder, når vejledning er på dagsordenen.

Hver gang UU-vejlederen er i kontakt med hele klassen, gives besked via opslagstavlem på SkoleIntra. Elever, der er vurderet endnu ikke uddannelsesparate og deres forældre, er altid velkomne til at kontakte UU-vejlederen. Forældre med børn,  der er vurderet uddannelsesparate, skal som udgangspunkt benytte sig af eVejledning.dk. Ved særlige omstændigheder kan skolens UU-vejleder dog kontaktes.

Når elever, der bor på Frederiksberg har afsluttet grundskolen, vil de gense deres UU-vejleder, hvis de enten ikke kommer i gang med en ungdomsuddannelse eller stopper undervejs på uddannelsen.

UU-Frederiksberg
Finsensvej 39 A
2000 Frederiksberg

Tlf. nr. 3821 0350

E-mail: uu@frederiksberg.dk