VELKOMMEN TIL JOHANNESSKOLEN

Johannesskolen er en privatskole med et højt fagligt niveau. Vi ønsker at understøtte og udbygge den enkelte elevs personlige, sociale og faglige kompetencer.

Skolen har i skoleåret 2021-2022 ca. 825 elever fordelt på 33 klasser:

 • Vi har tre børnehaveklasser
 • I 1., 2. og 3. klasse, er der to klasser på hver årgang
 • På 4. årgang har vi oprettet én ny klasse, og der er tre klasser på denne årgang
 • På 5. årgang er der tre klasser
 • På 6. årgang har vi oprettet én ny klasse, og der er tre klasser på denne årgang
 • På 7. årgang har vi oprettet to nye klasser, og der er fem klasser på denne årgang
 • På 8. og 9. årgang er der fem klasser

Johannesskolen er stor, men ikke uoverskuelig. Vores størrelse sikrer liv, dynamik og mangfoldighed, der er grobund for det aktive og frugtbare undervisningsmiljø.

Vi er glade for vores skole. Faciliteterne er gode og arkitekturen er i top – ligesom trivslen for alle os, der færdes her hver dag.

 

FAGENE PÅ JOHANNESSKOLEN
Fagene på Johannesskolen følger Undervisningsministeriets Fælles Mål, som er bygget op af fagformål, kompetenceområder og -mål og underliggende færdigheds- og vidensområder. Læs mere om de fag, der undervises i på Johannesskolen: www.emu.dk

Hvert år op til skoleårets første forældremøde udarbejder alle lærere en fagbeskrivelse, hvor de gør rede for, hvad den enkelte klasse skal arbejde med i det kommende skoleår. Fagbeskrivelsen beskæftiger sig med fagformål, kompetenceområder og -mål og klassens konkrete arbejde og fokus.

LÆSNING
Målet for læsning på Johannesskolen er, at vores elever bliver kompetente og aktive læsere, der gennem hele livet kan søge læring og oplevelser gennem læsning.

Eleverne skal lære og opleve gennem tekster. Vores opgave er at give dem redskaber til at åbne og fastholde tekstens informationer, så eleverne ved, hvad de skal gøre for at få den bedste oplevelser og størst muligt udbytte af at læse. Læsning på Johannesskolen

FÆLLESSKAB OG DEMOKRATI
Vi arbejder hver dag for at sikre elevernes indflydelse på skolegangen. Det sker gennem gruppearbejde i klassen, i elevrådets diskussioner og gennem elevrådsrepræsentanternes arbejde i fællesudvalg og elevudvalg.

Fællesskab og demokrati spiller en central rolle i undervisningen, der forbereder eleverne til medborgerskab på alle niveauer.

FORDYBELSESUGER
Tre af skoleårets uger kalder vi Fordybelsesuger. I disse uger står undervisningen i f’ernes tegn: Fordybelse, Fleksibilitet, Faglighed og Forandringer.

Her er det almindelige grundskema skubbet til side – og til gengæld skræddersyr vi et nyt skema, som på en anden måde tilgodeser den enkelte klasses faglige behov. Dagene bliver struktureret med længere moduler og mulighed for forløb, der ikke slutter første gang, klokken ringer.

ANDEN SKOLEPERIODE
Skoleårets sidste 4 – 5 uger kalder vi Anden Skoleperiode.

Vi sender det traditionelle skema på sommerferie og tilrettelægger et særligt skema, der ikke er delt ind i fag men med mulighed for sammenhængende dage med fag eller emne som udgangspunkt.

_

STØTTEUNDERVISNING
Støtteundervisning på Johannesskolen betyder:

 • Vi tilbyder støtte til elever med særlige behov, primært i dansk og matematik for 1. – 6. klassetrin. Støtten kan enten gives individuelt eller i mindre grupper.
 • Læseløft: Læseløft er navnet på et undervisningsprogram, der tilbyder tidlig, intensiv og individuel undervisning til otte elever fra 1. klasse. Programmet er for elever, der har brug for hjælp til at komme i gang med at læse i den almindelige klasseundervisning. Læseløftet strækker sig over en periode i foråret i 1. klasse, og hver elev tilbydes 4 x 20 minutters undervisning pr. uge.
 • Læse/skrivekursus i begyndelsen af 2. klasse: Et intensivt forløb fra august til oktober, der tilbydes to elever fra hver klasse, som ikke har modtaget læseløft, men som har brug for individuel hjælp.
 • Matematikløft: Tidlig indsats i matematik tilbydes elever i 1. klasse. Klassens matematiklærer udvælger eleverne på baggrund af den daglige undervisning og en forudgående individuel test.
 • Valgfag: Elever fra 7. og 8. klasse kan deltage i kursus i dansk retstavning. Kurset kan være af kortere eller længere varighed.

TRYGHED OG TRIVSEL
Tryghed og trivsel er grundlæggende for en god skolegang, og derfor har vi på alle årgange fokus på, hvordan vi arbejder målrettet med trivslen. I den enkelte klasse er det kerneteamet, der har denne særlige opmærksomhed og udarbejder bl.a. årlige klasseundersøgelser og afholder individuelle elevsamtaler.

På Johannesskolen forventer vi, at alle, der måtte opleve mobning, informerer lærere eller pædagoger tæt på barnet med det samme, så der kan iværksættes en indsats for at genskabe trivsel. Med rettidig pædagogisk omhu involverer lærere og pædagoger alle relevante parter og vurderer situationen med øje for det enkelte barn og sammenhængen.
Læs skolens Trivselsplan her

LEGEPATRULJE – GODE OPLEVELSER I FRIKVARTERET
Legepatruljen skal hjælpe med til at gøre det sjovt og trygt for alle elever at lege i skolegården og på den måde også være et godt værn imod mobning.

Legepatruljen består af en gruppe elever fra 5. klasse, der tager initiativ til fælles lege i spisefrikvarteret. Vi vil gerne give eleverne mulighed for at tage ansvar for hinanden og samtidig sikre, at der er mulighed for at være med i en god og aktiv leg i frikvarteret – også selvom man ikke lige har en aftale med en klassekammerat.

Legepatruljen er særlig tænkt til de yngre elever, men alle, der har lyst, kan være med. Patruljen kan genkendes i skolegården på deres grønne huer.

AKT-VEJLEDNING
Bag denne forkortelse gemmer sig ordene: adfærd – kontakt – trivsel. Hos os betyder det, at tre af skolens lærere er efteruddannede inden for dette særlige område, og at vejlederens rolle er at være ambassadører for den gode trivsel blandt eleverne.

De enkelte lærerteams har mulighed for at spare med vejlederen, som kan bistå teamet i at stille skarpt på udfordringer og give inspiration til forebyggende eller genoprettende trivselsfremmende tiltag.

AKT-vejledernes fornemmeste opgave er at åbne muligheder for forandring i udfordrede klasser eller hos enkelte elever.

LEKTIECAFÈ
Har du brug for hjælp til lektierne? Mandag til torsdag kl. 13.05 -14.45 på biblioteket, har elever mulighed for at få lektiehjælp af en af skolens lærere.

Mød op og få hjælp til dit hjemmearbejde, dan en lektiegruppe med dine klassekammerater eller deltag i et af de periodekurser, som sætter fokus på et særligt emne.

FRITIDSLIV PÅ SKOLEN
Klokken ringer ud efter sidste time. Men selvom skoledagen er forbi, fortsætter livet i skolens lokaler. Nu begynder eleverne fra børnehaveklasse til og med 5. klasse på eftermiddagens fritidsaktiviteter. I SFO 1 eller 2 tilbringer de nogle aktive og meningsfulde timer.

 

SFO 1 OG 2

 

Johannesskolen tilbyder desuden en bred vifte af kulturelle, musiske og sportslige aktiviteter:

 • Lejrskoler og udlandsture
 • Valgfag
 • Musikskole
 • Teaterliv
 • Fester

Se også under menupunktet “Skolens liv”.

FORÆLDREMØDER OG SKOLEHJEMSAMTALER
I grundskolen er der for alle klasser to forældremøder om året: Det første ligger i august/september, hvor det kommende års arbejde er på dagsordenen. Skoleårets andet møde ligger i januar/februar/marts. Her kan et bestemt tema danne udgangspunkt for dagsordenen, og temaet kan fx omfatte en enkelt klasse eller en hel årgang.

Skolen inviterer desuden til informationsmøde i forår/sommer for kommende børnehaveklasser, 1. klasser og nye 4. og 7. klasser. For nye 7. klasser er der desuden en kortere samtale mellem klasselærer, elev og forældre først på efteråret. Samtalen drejer sig primært om elevens trivsel – ny skole, nye kammerater.