SLØS står for Sidste LØrdag i September, og det er på denne dag, at Johannesskolens gamle elever mødes med deres klassekammerater og tidligere lærere.

Festen arrangeres af ”Foreningen af Johannesskolens venner”, som består af gamle elever, der er tale om en fest for gamle elever arrangeret af gamle elever.

Foreningen Johannesskolens Venner af 1983

Foreningen Johannesskolens Venner er stiftet i 1983 med det formål at styrke sammenholdet mellem Johannesskolens tidligere elever.
Foreningens bestyrelse består på nuværende tidspunkt af:

Du er meget velkommen til at kontakte os.

SLØS-festen

Foreningen søger at opnå vedtægternes formål ved at afholde én årlig fest for tidligere elever på Johannesskolen – denne fest afholdes Sidste LØrdag i September, heraf navnet SLØS-festen.

SLØS festen har været sat på pause nogle år, men vi er stærkt tilbage og gør i år et sidste forsøg på at få traditionen til at leve videre. Vi håber at genfinde det sammenhold og den ånd, mange af os kender fra årene på Vordroffsvej og senere på den nye skole. Vi håber, at vi kan genfinde nogle gamle traditioner og sammen skabe nogle nye, men det kræver, at alle yder et bidrag. Vi har ændret en del i konceptet – se mere på foreningens egen hjemmeside (link i tekst, linket ligger allerede i venstre side)

SLØS-festen arrangeres på frivillig basis af SLØS-udvalget, Vi søger friske folk — så hvis du har lyst til at give en hånd med til alt det praktiske i forbindelse med festen, er du velkommen til at kontakte Kennet eller Bettina fra SLØS-bestyrelsen.

Har du lyst til at være ambassadør for din årgang og hjælpe med at samle dem til SLØS, så kontakt os for yderligere info.

Økonomi

Der betales frem over et årligt kontingent på 25 kroner. Foreningens økonomi bygger alene på et eventuelt overskud fra den årlige SLØS-fest. Overskuddet benyttes dels til almen drift af foreningen, og dels til udsendelse af indbydelser med brevpost. Vi håber igen at få mulighed for give tilskud til 2g’ernes studietur, hvilket var en af foreningens oprindelige tanker.