På Johannesskolen sætter vi pris på fællesskab og gode kammeratskaber. Derfor arbejder vi hver dag for en positiv atmosfære i skolefritidsordningen, så børnene har glæde og udbytte af at tilbringe et par aktive og meningsfulde timer her om eftermiddagen.

Vi tilbyder fritidsordning fra børnene går i børnehaveklasse til og med 5. klasse.

SFO1 holder til i vores indskolingshus og er for børn fra børnehaveklassen til og med 2. klasse. Vores SFO2 bor i den ”gamle” bygning og er for 3., 4. og 5. klasserne.

TELEFON / SFO1 / 38 74 21 10

TELEFON / SFO2 / 38 74 27 64

Læs mere om skolens takster under Skolens ABC.


SFO1

Åbningstider til hverdag

SFO1 er åben fra 7.30-8.00 og igen fra 12.55 -17.00
Hvis skoledagen slutter tidligere, holder vi åbent for SFO-børnene.

ÅBNINGSTIDER I FERIEN

I efterårsferien og vinterferien har SFO1 åben fra 7.30-17.00. Tilmelding til disse uger er nødvendig.

Ferielukning

Vi holder lukket fredag efter Kr. Himmelfartsdag, Grundlovsdag og sidste dag inden juleferien.

Dagen inden skolens sommerferie holder vi åbent i et begrænset tidsrum. SFO1/SFO2 har lukket i tre uger i juli i sommeren 2022 gælder det uge 27, 28 og 29, hele påskeferien og hele juleferien.

I forbindelse med julen 2021 lukker SFO’erne sammen med skolen fredag d. 17. december efter juleafslutningen i Lindevang Kirke. Efter nytår begynder skole og SFO’er mandag d. 3. januar.

Opslagstavlen og informationer

Alle vigtige oplysninger om ture, aktiviteter og SFO SPORT hænger på opslagstavlen på Skoleintra. Desuden vil I på Skoleintra hver uge kunne se en oversigt over den kommende uges aktiviteter. Efter behov samler vi børnene og orienterer om aktiviteter, giver informationer, udveksler ideer mm.

BROBYGNING – FRA SKOLE TIL SFO

Når klokken er 12.55/13.50, og skoledagen slutter, møder den pædagog, som er tilknyttet klassen, eleverne i klasselokalet. Her taler pædagogen med børnene om, hvad der skal ske i løbet af eftermiddagen.

En aktiv hverdag

I ugens løb sker mange spændende ting, som børnene kan melde sig til:

 • Vi spiller bold og leger i gymnastiksalen
 • Vi arbejder i kreative værksteder
 • Vi laver mad i skolekøkkenet
 • Vi bruger skolens sløjdlokale
 • Vi laver teaterforestilling eller film
 • Vi deltager i flere forskellige sportsturneringer mod andre SFO’er.

Vi lægger desuden vægt på, at børnene selv finder hinanden og finder på, så naturligvis er der også masser af tid til leg!

Skiftetøj og regntøj

Frisk luft har vi masser af – hver dag! Det er derfor meget vigtigt, at alle har skiftetøj og regntøj parat.

Mobiltelefoner

Børnene må ikke benytte mobiltelefoner i løbet af dagen. Mobilen kan efter aftale med en voksen benyttes, når børnene har sagt farvel i SFO’en og selv skal gå hjem.

Uden mad og drikke…

Vi sørger naturligvis for, at der er lidt at spise og drikke ud på eftermiddagen. Fra 14.15 til 15.00 er der Café, hvor vi fx serverer grøntsager, frugt og brød.

Traditionen tro

Vi fejrer årets forskellige højtider sammen med indskolingen. Desuden holder vi julehygge i december med Lucia-optog og julemarked. Vi har også tradition for at holde et årligt børneloppemarked i maj eller juni.

Tak for i dag

Når det er tid for dit barn at gå hjem, skal I sammen huske at sige farvel til mindst én af de ansatte og krydse barnet af i bogen på skrivepulten. Husk også:

 • at personalet skal informeres, hvis dit barn selv skal gå til sport eller andre fritidsaktiviteter
 • at skrive i bogen, hvis dit barn bliver hentet af andre voksne.

SFO2

Åbningstider til hverdag

SFO2 er åben, når eleverne har fri fra skole, og vi lukker igen kl. 17.00. Hvis skoledagen slutter tidligere fx pga. klippe-klistredag eller omlagt undervisning, holder SFO’en åben.
Fredag lukker SFO2 sammen med SFO1 i deres lokaler mellem kl. 16 og 17.

ÅBNINGSTIDER I FERIEN

I efterårsferien og vinterferien har SFO2 åben fra kl. 7.30-17.00. Vi begynder dagen sammen med SFO1 i deres lokaler. Tilmelding til disse uger er nødvendig.

Ferielukning

Vi holder lukket fredag efter Kr. Himmelfartsdag, Grundlovsdag og sidste dag inden juleferien.

Dagen inden skolens sommerferie holder vi åbent i et begrænset tidsrum. SFO1/SFO2 har lukket i tre uger i juli i sommeren 2022 gælder det uge 27, 28 og 29, hele påskeferien og hele juleferien.

I forbindelse med julen 2021 lukker SFO’erne sammen med skolen fredag d. 17. december efter juleafslutningen i Lindevang Kirke. Efter nytår begynder skole og SFO’er mandag d. 3. januar.

Afkrydsning

Når skoledagen slutter, skal børnene selv krydse sig ind og huske at hilse på en voksen fra SFO2.  Når børnene skal gå igen, skal de sige farvel til en voksen og krydse sig ud. Hvis børnene selv må gå hjem, skal det aftales med personalet.

Opslagstavlen og informationer

Alle vigtige oplysninger om ture, aktiviteter og SFO SPORT hænger på opslagstavlen i SFO-rummet eller står på Skoleintra. Desuden vil I på Skoleintra hver uge kunne se en oversigt over den kommende uges aktiviteter.
Efter behov samler vi børnene og orienterer om aktiviteter, giver informationer, udveksler ideer mm.

En aktiv hverdag

Der sker mange spændende ting i ugens løb, som børnene kan melde sig til.

 • Vi er i gymnastiksalen
 • Vi laver mad i skolekøkkenet
 • Vi arbejder i det kreative værksted
 • Vi spiller brætspil og brætrollespil
 • Vi deltager i SFO SPORTs forskellige tilbud
 • Vi tager ud af huset og benytter lokalområdet.

Men der er naturligvis også masser af tid til leg!

Mobiltelefoner

I SFO2 har vi regler for børnenes brug af mobiltelefoner. Både for at børnene kan have tid til og mulighed for at fordybe sig i en leg eller aktivitet, og også fordi det forstyrrer andre, når der afspilles sange, spil mm.

 • Mobilen skal være på lydløs – det gælder også afspilning af musikfiler.
 • Under aktiviteter med andre børn bruger man ikke sin telefon.
 • Hvis man bruger mobilen, skal man gå væk fra de andre.
 • man må ikke filme eller tage billeder af hinanden.
 • man må spille på telefonen efter kl. 16.

Uden mad og drikke…

Vi sørger naturligvis for, at der er lidt at spise og drikke ud på eftermiddagen. Fra 14.00 til 15.30 er der Café, hvor vi fx serverer grøntsager, frugt og brød, og en gang i mellem er der også varm mad. Det er ikke tilladt at medbringe slik og sodavand i SFO’en,og automaten i kantinen må ikke benyttes af SFO-børnene.

Har du noget for til i morgen?

Der er mulighed for, at børnene kan arbejde med deres lektier. Og de har også mulighed for at benytte skolens lektiecafe, der har åbent fra mandag til torsdag – her kan de få hjælp af nogle af skolens lærere.

Koloni

Vi tager på koloni i første uge af sommerferien. Turen varer fra mandag til torsdag. Hvis man ikke tager med på koloni, er SFO2 åben i samarbejde med SFO1.