Fælles ansvar på Johannesskolen

 

Alle

 • skal vise hensyn til hinanden
 • skal rydde op efter sig
 • skal passe på skolen og dens omgivelser

Regler og retningslinjer

 

Parkering

 • Cykler stilles i cykelkælderen, i cykelstativerne på parkeringspladsen eller langs muren ved Troels-Lunds Vej.
 • Vi henstiller til, at elever i 0.-1. klasse og lokaler tæt på hovedindgangen benytter cykelkælderen.
 • Knallerter skal parkeres ved skiltet ”Knallertparkering”.
 • Cykelparkeringspladser ved idrætssalen er forbeholdt de ansatte.
 • Bilparkeringspladserne er forbeholdt de ansatte.

I skolegården

 • Boldspil er kun tilladt i skolegården – se skolegårdsregler.
 • Rulleskøjter, skateboard og løbehjul må ikke benyttes på skolens område. Dog er det efter kl. 13:05 tilladt i skolegården for SFO’ens børn.

Frikvarterer

 • 0.- 3. klasse skal være ude i 10- og 12-frikvarteret.
 • 4.- 5. klasse kan tegne i kantinen eller læse på biblioteket i 10-frikvarteret.
 • 6. kl. må være inde i 10-frikvarteret.
 • 4.- 6. klasse skal være udenfor i 12-frikvarteret.
 • Efter skriftlig tilladelse fra forældre har elever i 8. kl. og 9. kl. udgangstilladelse i 10- og 12-frikvarteret.
 • Elever spiser i klasselokalerne.
 • Alle elever, der er inde i frikvarteret, skal være rolige og må ikke løbe på gangene.
 • Elever må ikke opholde sig i kælderen i frikvartererne.

Andet

 • Computere og andre digitale hjælpemidler må ikke være forstyrrende i timerne. Skolen forventer, at eleverne anvender digitale hjælpemidler med omtanke, og at de respekterer hinandens grænser både i og uden for skolen. Mobiltelefoner indsamles i alle klasser om morgenen og uddeles ved skoledagens afslutning.
 • Færdsel og ophold på brandaltanerne skal foregå hensynsfuldt.
 • Elever i 0.-7. klasse må ikke forlade skolen uden forudgående aftale med lærer og skolens kontor.
 • Elever må ikke ryge i skoletiden.
 • Det er ikke tilladt at være påvirket af eller indtage alkohol eller rusmidler i skoletiden og på lejrskoler.

Skolens elever er i skoletiden underlagt skolens myndighed, og overtrædelse af skolens regler medfører påtale, henvendelse til forældrene, hjemsendelse eller bortvisning fra skolen.

 

/april 2022