Fælles ansvar på Johannesskolen

Alle

 • skal vise hensyn til hinanden
 • skal rydde op efter sig
 • skal passe på skolen og dens omgivelser

Regler og retningslinjer

Parkering

 • Cykler stilles i cykelkælderen, i cykelstativerne på parkeringspladsen eller langs muren ved Troels-Lunds Vej.
 • Elever fra 0.-3. klasse benytter cykelkælderen.
 • Knallerter skal parkeres ved skiltet ”Knallertparkering”.
 • Cykelparkeringspladser ved idrætssalen er forbeholdt de ansatte.
 • Bilparkeringspladserne er forbeholdt de ansatte.

I skolegården

 • Boldspil er kun tilladt i skolegården – se skolegårdsregler.
 • Rulleskøjter, skateboard og løbehjul må ikke benyttes på skolens område. Dog er det efter kl. 13:05 tilladt i skolegården for SFO’ens børn.

Frikvarterer

 • 0. – 6. klasse skal være ude i 10 og 12 frikvarteret.
 • Efter skriftlig tilladelse fra forældre har elever i 8. kl. og 9. kl. udgangstilladelse i 10 og 12 frikvarteret.
 • Elever i gymnasiet må forlade skolen i alle frikvarterer.
 • Børnehaveklasse – 8. klasse skal spise i klasselokalerne. 5. og 9. kl. må spise i kantinen. Gymnasiet må spise ved bordene på 1. sal.
 • Alle elever, der er inde i frikvarteret, skal være rolige og må ikke løbe på gangene.
 • Elever må ikke opholde sig i kælderen i frikvartererne.

Andet

 • Computere og andre digitale hjælpemidler må ikke være forstyrrende i timerne. Skolen forventer, at eleverne anvender digitale hjælpemidler med omtanke, og at de respekterer hinandens grænser både i og uden for skolen. Mobiltelefoner indsamles i grundskolen i henhold til reglerne herom.
 • Færdsel og ophold på brandaltanerne skal foregå hensynsfuldt. Færdsel på brandaltanen i indskolingen er ikke tilladt.
 • Grundskolens elever må ikke forlade skolen uden forudgående aftale med lærer og skolens kontor.
 • Rygning er ikke tilladt på skolens område og må ikke kunne ses fra skolen. Elever i grundskolen må ikke ryge i skoletiden.
 • Det er ikke tilladt at være påvirket af eller indtage alkohol eller rusmidler i skoletiden og på lejrskoler.

Skolens elever er i skoletiden underlagt skolens myndighed, og overtrædelse af skolens regler medfører påtale, henvendelse til forældrene, hjemsendelse eller bortvisning fra skolen.

/maj 2019