FOR BØRNEHAVEKLASSE TIL 10. KLASSE

Eleverne skal tilegne sig basale it-færdigheder og udvikle deres evner inden for tekstredigering, talbehandling og præsentation. Vi ønsker også at give eleverne en digital dannelse, så de som samfundsborgere kan begå sig i en stadig mere digitaliseret verden. Derfor vil vi give eleverne faglige og tværfaglige kompetencer i henhold til Fælles Mål:

KRITISK INFORMATIONSSØGNING

Eleverne skal lære at navigere i og forholde sig kritisk til internettets informationsstrøm.

PRODUKTION OG FORMIDLING

Der skal oparbejdes kompetencer i at vælge og anvende digitale medier i forhold til emne, formål og modtagergruppe.

ANALYSE

Eleverne skal bl.a. forstå, at it ikke er statisk men i konstant forandring og påvirker vores holdninger. Sikkerhed, mangel på anonymitet og risiko for misbrug skal diskuteres.

KOMMUNIKATION, VIDENSDELING OG SAMARBEJDE

Skolen skal udfordre sig selv til at inddrage de unges kommunikationsformer, men den skal også hjælpe eleverne til at vurdere de nye medier som et led i nutidens sociale kompetencer.

Skolen har i løbet af de sidste år investeret i interaktive tavler – Activ Inspire – der gør det muligt at arbejde med lyd, billeder og medier i undervisningsforløbet.


0. – 1. KLASSE

PC brug:

At eleverne bliver fortrolige med tastatur og mus og oplever forskellige slags programmer, såsom indlæringsprogrammer og tekstbehandling.

At eleverne bliver fortrolige med at omgås maskiner og udstyr med omhu.

At eleverne bliver fortrolige med at logge på og af et netværk og med at åbne og lukke programmer.

At eleverne stifter bekendtskab med at printe, dele og gemme dokumenter.

Interaktive tavler: Introduktion til den interaktive tavle, Active Inspire, hvor på en stor del af undervisningen fremover foregår.

Tekstbehandling og præsentation:

At eleverne stifter bekendtskab med, hvordan computeren kan bruges som redskab til fx at fortælle en historie med egne billeder.

Regneark:

At eleverne stifter bekendtskab med og øver grundlæggende færdigheder indenfor regneark.

E-mail:

Eleverne introduceres til, hvordan man sender en e-mail til en eller flere.

Webetik:

De første samtaler om, hvad sociale medier er. Hvilke medier kender de, hvad skal man tænke over, når man bruger disse medier.


2. – 3. KLASSE

PC brug:

At eleverne får en begyndende forståelse for filbhåndtering (fx hvordan de opretter og sletter mapper, og hvordan de flytter filer rundt mellem mapperne).

Tekstbehandling:

At øge elevernes kompetencer i tekstbehandling. De skal lære bl.a. at formatere tekst og lære hensigtsmæssige arbejds- og skrivevaner.

Internet og e-mail:

At eleverne øver simpel søgning på Internettet og bliver mere sikre i brug af e-mails.

Webetik:

Eleverne introduceres til internettets muligheder og lærer om god opførsel på nettet.

Hvad er sikre sider på nettet, hvad skal man passe på, hvad bør man ikke skrive?

Hvordan kommunikerer man i det virtuelle rum, når man ikke har de mundtlige kommunikationsmidler, kropssprog mm?


4. – 6. KLASSE

PC brug:

At eleverne skal kunne oprette og slette mapper fx kunne flytte filer mellem mapper, kende forskel på forskellige filtyper.

Introduktion til Skoleintra:

Eleverne lærer at bruge deres virtuelle klasserum, dele dokumenter, organisere i mapper mm.

Tekstbehandling:

At eleverne bliver kompetente i brug af tekstbehandling til fremstilling af skriftlige opgaver. Der arbejdes bl.a. med formatering og redigeringsværktøjer.

Regneark:

At eleverne kan stille et enkelt regneark op ud fra en anvisning.

Internet og e-mail:

At eleverne lærer at bruge onlineleksika, anvende søgekriterier samt sende dokumenter som vedhæftede filer.

Billeder og billedbehandling:

At eleverne lærer at anvende et digitalt kamera.

At eleverne stifter bekendtskab med at redigere deres billeder i et billedbehandlingsprogram.

Webetik:

At eleverne lærer mere om sikkerhed på nettet, virus og antivirusprogrammer, forsigtig færdsel på nettet i fx chatfora.

Hvad rummer de sociale rum som fx YouTube, Facebook mm af fordele og ulemper? Til hvilket formål kan de benyttes, og til hvilket bør de ikke anvendes?

Eleverne skal opnå grundlæggende viden om sikre hjemmesider fx Emu og andre sider, som benyttes indenfor fagområdet.

Præsentationsprogram:

Introduktion til et præsentationsprogram fx Prezi, Power Point eller Publisher.


7. – 8. KLASSE

Tekstbehandling og regneark:

At eleverne er fortrolige med et tekstbehandlings- og et regnearksprogram med hensyn til anvendelse i den daglige undervisning, i projektopgaven og de mundtlige årsprøver.

Eleverne skal bl.a. kende til genvejskommandoer, kunne lave tabeller og punktopstillinger samt dele arbejdsdokumenter.
Introduktion til Skoleintra og de interaktive tavler for de to nye 7. klasser.

Internet og e-mail:

At eleverne er fortrolige med e-mail-program.

At eleverne forstår, hvordan forskellige internetsøgemaskiner søger, og hvordan de kan finde frem til det, de søger efter. Ikke mindst skal eleverne kunne sortere og forholde sig kritisk til informationerne.

Downloade filer og kende browserens muligheder.

Præsentation:

At eleverne får erfaring med et præsentationsprogram som Power Point og Prezi.

Video og videoredigering:

At eleverne lærer, hvordan de hensigtsmæssigt optager med og afspiller fra et videokamera, og hvordan de kan planlægge deres arbejde ved hjælp af en drejebog.

Lommefilm:

Eleverne lærer, hvordan de kan bruge deres mobiler til at optage små film til fremlæggelser.

Webetik:

Sikker færdsel på nettet og uddybet kildekritik inden projektopgaven – opsummering fra tidligere år.


9. – 10. KLASSE

Tekstbehandling, regneark:

At eleverne selv kan skelne mellem, hvilke programmer der egner sig til hvilke opgaver.

At eleverne kan anvende skabeloner.

Internet:

At eleverne er sikre i at søge og forholde sig til information på Internettet.

Præsentation:

At eleverne selvstændigt kan lave en præsentation med et præsentationsprogram – Power Point, Prezi eller Publisher.

Billeder og billedbehandling:

At eleverne kan anvende et digitalkamera og redigere i billederne, så de passer til formålet.

Webetik:

Opfølgning på tidligere års arbejde med webetik og kildekritik.

Nye 10. klasser introduceres til Skoleintra og de interaktive tavler.


Anvendelsen af bærbare computere i undervisningen i udskolingen – BYOD.

Skolen ønsker at være på forkant med it-udviklingen og på den måde ruste eleverne til at blive aktive samfundsborgere. It benyttes i stigende grad som et integreret værktøj i undervisningen i alle fag – som redskab til produktion, fastholdelse og informationssøgning, men også til at give eleverne ballast til at kunne forholde sig kritisk til en digital verden.

I udskolingen har eleverne i en årrække medbragt deres egne bærbare computere til brug i undervisningen. Denne model er kendt internationalt som BYOD, en forkortelse for Bring Your Own Device. På baggrund af ønske fra lærere og forældre er denne ordning rykket ned til 6. klassetrin og berøre derfor alle elever fra 6.-10 klasse, der skal have deres egen computer med. Vi forventer, at det vil have en positiv indflydelse på både de IT-faglige og de fagfaglige mål.

Alle elever kan kobles på skolens trådløse netværk og har dermed altid adgang til computer, internet samt egne dokumenter i og uden for undervisningen.

Eleverne har mulighed for at leje skabe til opbevaring af deres computere via hjemmesiden www.mylocker.dk.

I løbet af juni måned udsendes der hvert år et informationsbrev om dette.

Formålet med BYOD i skolens ældste klasser er:

 • at understøtte de digitale læreprocesser og derigennem styrke fagligheden
 • at danne bedre muligheder for at bruge teknologien kreativt og kritisk
 • at styrke undervisningsdifferentieringen
 • at være med til at udvikle en ny didaktik (sker i mødet mellem teknik og fagligt indhold)
 • at variere undervisningen gennem de mange digitale tilbud (portaler og programmer)
 • at øge elevernes tilegnelse af tidsvarende læringskompetencer og støtte dem i deres digitale dannelse
 • at opnå større effektivitet og fleksibilitet i undervisningen
 • at understrege, at computeren er et redskab
 • at computeren virker motivende og tidsvarende i forhold til vores digitalt indfødte elever

For at alle skal få glæde af computerne i undervisningen, er det dog nødvendigt, at eleverne følger nogle simple retningslinjer.

 • Computeren skal i undervisningstiden benyttes som et fagligt redskab.
 • Computeren kan derfor ikke benyttes til at chatte eller spille spil på i undervisningstiden.
 • Det er læreren, der afgør, hvornår det er hensigtsmæssigt, at computeren er lukket.
 • Skolen opfordrer alle elever til at leje et computerskab og placere egen computer i dette skab, når den ikke er brug. Det er især vigtigt at være opmærksom ifm. fag, hvor der ikke er undervisning i egen stamklasse samt ifm. frikvarterer mm. Det er elevernes eget ansvar ikke at efterlade deres computer uden opsyn.
 • Skolen kan ikke holdes økonomisk ansvarlig i forbindelse med skade eller tyveri af computeren.

Skolens IT-afdeling har udarbejdet nogle gode råd til brug ved køb af computer.

 • Generelt kan alle nyere bærbare bruges til skolearbejde.
 • De helt små maskiner kan dog godt have lidt for langsomme processorer, hvis maskinen skal bruges til andet end skolearbejde. Der skal helst være min. 4 GB ram.
 • Hvis maskinen også skal bruges privat til computerspil, kan det være en fordel, at der er et godt grafikkort.
 • Vi anbefaler at medkøbe passende størrelse usb-nøgle eller ekstern harddisk til backup af skolearbejde.
 • Når man køber en bærbar er der normalt en sammenhæng mellem pris og kvalitet. Tjek den fysiske kvalitet af den bærbare ved at vride lidt i den og ruske den lidt. Rasler eller knirker den eller bøjer, når man løfter den i hjørnerne, er konstruktionen måske for svag. Prøv også om keyboardet er behageligt at skrive på.
 • Overvej nøje fordele og ulemper ved skærmstørrelsen. Store skærme er meget bedre at arbejde ved, og keyboardet er derved også større og bedre, men til gengæld vejer de også noget mere, hvilket har betydning, hvis computeren skal transporteres i rygsæk eller på cykel.
 • På skolen skal man have et antivirusprogram –  gratisudgaver kan være dækkende.
 • Officepakken kan downloades gratis, mens eleven går på Johannesskolen.
  Send en mail til gratisoffice@johannesskolen.dk.
  Skriv følgende oplysninger i e-mailen: Navn, Klasse, Unilogin (kun brugernavn), Mac eller PC.