NYE 7. KLASSER OG NY 8. KLASSE

I 7. klasse opretter Johannesskolen to nye klasser, og der er dermed 4 klasser på 7. årgang. Fra skoleåret 2018-2019 opretter vi også en ny 8. klasse, sådan at vi fremover har 5. spor på 8. og 9. årgang, samtidig med at vi udfaser 10. klasse.

I de nye klasser optager vi 26 elever, men fylder efterfølgende kun op til 24 elever med en ligelig fordeling mellem drenge og piger.

NYE 7.KLASSER

I januar, mens eleverne stadig går i 6. klasse, afholdes der en mindre skriftlig optagelsesprøve. Prøven omhandler basale færdigheder i fagene dansk og matematik og eventuelt en samtale.

De elever, der står på venteliste, kontaktes i december måned. Hvis man er på venteliste, skal man huske at ajourføre adresse og telefonnummer. Send en mail eller ring til kontoret. Vi oplever ofte, at elever, som har stået i nogle år på venteliste, kan være meget svære at kontakte.

I begyndelsen af det nye skoleår tager de nye 7. klasser på intro-tur med deres lærere. Formålet er at give lærere og elever mulighed for at lære hinanden at kende. Det giver et godt afsæt for det fremtidige samarbejde.

NY 8. KLASSE

Som noget nyt opretter Johannesskolen fra næste skoleår én ny 8. klasse, hvor eleverne optages på baggrund af en optagelsesprøve.

I januar måned, mens eleverne stadig går i 7. klasse, afholdes der en skriftlig optagelsesprøve. De elever, der står på venteliste, kontaktes i december måned. Hvis man er på venteliste, skal man huske at meddele kontoret eventuelle ændringer i adresse og telefonnummer.

I begyndelsen af det nye skoleår tager den nye 8. klasser på intro-tur med deres lærere. Formålet er at give lærere og elever mulighed for at lære hinanden at kende. Det giver et godt afsæt for det fremtidige samarbejd

JOHANNESSKOLEN OG FC KØBENHAVN

Johannesskolen og FC København har i en årrække haft et godt og frugtbart samarbejde om drenge med et særligt fodboldtalent. Formålet har været at lære drenge at blive gode til at gå i skole og blive gode til at spille fodbold. Det har været et spændende og lærerrigt samarbejde. Og vi er lykkedes godt med det.

Men tiderne skifter som bekendt, og parterne er enige om at afvikle samarbejdet over en 3-årig periode, for at sikre, at de elever som er i forløbet fortsætter og afslutter deres skolegang på Johannesskolen.

  • 2017 – 2018: Sidste år vi optager 7.klasse-elever i samarbejde med FC København. Der er elever fra FC København i en 7., en 8. og en 9.klasse
  • 2018 – 2019: Der er elever fra FC København i en 8. og en 9.klasse
  • 2019 – 2020: Der er elever fra FC København i en 9.klasse

Årgangskoordinatorer

Til hver årgang er der knyttet to lærere som årgangskoordinatorer. Lærernes opgave er bl.a. at tage initiativ til sociale arrangementer og fælles projekter for der igennem at styrke samarbejdet mellem eleverne på årgangen.

Specielt på 7 og 8.. årgang er der fokus på at integrere de nye klasser, så de hurtigt får et positivt tilhørsforhold til årgangens andre elever og lærere.

I 9.klasse afholdes den traditionelle gallafest for klasserne på hele årgangen. Eleverne øver sig på lancier i idrætstimerne op til festen, så de er klar til dansen på selve aftenen.

8. klasse og 9. klasse

I 8.klasse tager alle klasserne på årgangen i efteråret samlet til Geocenter Møn. Det er en tur med naturfagligt fokus, og dette fokus går igen i en af fordybelsesugerne, hvor der arbejdes på tværs af klasserne med naturfagslærerne på årgangen.

Undervisningen er en blanding af fagligt orienterede og tværfaglige forløb. Eleverne kommer til årsprøver både mundtligt og skriftligt allerede i slutningen af 8.klasse for at forberede dem på Folkeskolens Afgangsprøve efter 9.klasse.

I både 8. og 9. klasse er en af årets fordybelsesuger afsat til projektopgave. I denne uge er der to lærere på hver klasse, og ugen afsluttes med elevfremlæggelse. På 9. klassetrin drejer det sig om den obligatoriske projektopgave, som er en del af elevernes afgangsprøve.

Mobilfri skoledag

Skoledagen hos os er uden mobiltelefon: Det er vores vurdering og erfaring, at det har en positiv effekt på både indlæring og det sociale samvær, når eleverne ikke har mobiltelefonerne til rådighed i skoletiden

Eleverne afleverer mobiltelefonen om morgen og får den udleveret efter endt skoledag. 9.kl og 10.kl får dog mobilen udleveret i spisepausen.
Mobiltelefonen skal være slukket og bliver opbevaret i et aflåst skab i klassen, med mindre at læreren giver tilladelse til, at den bruges i undervisningen.

Skolen kan desværre ikke tilbyde en forsikring, som dækker elevernes mobiltelefoner. Forældre må selv søge dækning gennem familiens egen forsikring.

Valgfag

I 6. – 9. klasse kan eleverne deltage i valgfag, udover de obligatoriske fag. Lærerne tilbyder forskellige fag, og dem der er størst interesse for blandt eleverne, bliver oprettet.

Her er valgfagene i skoleåret 2018-2019:

  • Science
  • Dansk retstavning
  • Billedkunst
  • Idræt
  • Julekander
  • Yoga og meditation