Johannesskolen – vores viden smitter…

 

Fra skoleåret 2019-2020 har vi ingen 10. klasse på Johannesskolen.

I skoleåret 2018-2019 har vi én 10.klasse – Du er fast knyttet til en kontaktlærer, som er den ene af dine to klasselærere.

Her finder du et inspirerende undervisningsmiljø og socialt samvær på tværs af 10. klasse og gymnasiet. Vi sørger for de gode rammer – og du er med til at udfylde dem.

Her kan du få et indtryk i ord og billeder af, hvad du vil blive en del af på Johannesskolen – fra hverdag og rejseliv til fest og kreativitet! Det gør jo ikke noget, at du har det sjovt, mens du bliver dygtigere…

Obligatoriske fag – fra matematik til samfundsfag!

I 10. klasse er de obligatoriske fag:

  • Dansk (7 lektioner)
  • Matematik (5 lektioner)
  • Engelsk (4 lektioner)
  • Samfundsfag (3 lektioner)
  • Idræt (2 lektioner)
  • Kursustimer (6 lektioner)
  • Klassens tid (1 lektion)

Tilbudsfag

Vi har fysik, tysk og fransk som tilbud. Det kan være en god idé at fortsætte et fag, du har haft i 9. klasse, hvis du også vil vælge det i gymnasiet. Tysk og fransk er fortsættersprog.

  • Fysik (3 lektioner)
  • Tysk (4 lektioner)
  • Fransk (4 lektioner)

ALTERNATIVE UNDERVISNINGSFORLØB – KURSUSDAGENE
Én dag om ugen tilbyder vi undervisning på forskellige kurser. Her er der fordybelse indenfor forskellige emner, afvekslende aktiviteter og besøg ud-af-huset. Kurserne kører parallelt, og der er mulighed for at prøve flere forskellige kurser i løbet af året. Nogle af kursusdagene er der fællesprogram for hele klassen.

Du lægger – i samarbejde med 10. klasses lærerne – din plan for året og vælger de aktiviteter, der passer til dine mål og interesser.

Her ser du eksempler på kursusforløb:

Spor 1 Spor 2
Idræt – udeliv Kend din by
Dansk-boost Sprog på tværs
Tjek på tal Tjek på tilværelsen
Kernesund Samspil, musik og sang
Lommefilm Street art forløb
Design Østens Mystik

Undervisningen forbereder dig til gymnasiet. Derfor sigter vi mod et højt fagligt niveau i alle fag.

Mobilfri skoledag

Skoledagen hos os er uden mobiltelefon: Det er vores vurdering og erfaring, at det har en positiv effekt på både indlæring og det sociale samvær, når eleverne ikke har mobiltelefonerne til rådighed i skoletiden
Eleverne afleverer mobiltelefonen om morgen og får den udleveret efter endt skoledag. 9.kl og 10.kl får dog mobilen udleveret i spisepausen.
Mobiltelefonen skal være slukket og bliver opbevaret i et aflåst skab i klassen, med mindre at læreren giver tilladelse til, at den bruges i undervisningen.
Skolen kan desværre ikke tilbyde en forsikring, som dækker elevernes mobiltelefoner. Forældre må selv søge dækning gennem familiens egen forsikring.

Røgfri grundskole

Da vi ønsker fokus på skoledagen, klassemiljøet og det sociale fællesskab er rygning ikke tilladt i skoletiden.


Ture og rejser

Introduktionstur (obligatorisk)

Introturen sparker dit år i 10. klasse i gang. Her kommer du ind på livet af dine nye klassekammerater og lærere. Vi er væk fra skolen i tre dage og overnatter et sted på Sjælland. Du skal deltage i en masse aktiviteter, hvor du vil komme til at være sammen med så mange af dine nye kammerater som muligt. Det bliver en anderledes oplevelse – så glæd dig!

Johannesskolen på studietur (obligatorisk)

Hvert år udvider vi vore horisonter med en studietur. Sidste år gik turen til Amsterdam. Inden afgang forbereder vi turen, både historisk og litterært.

Vi bygger bro til gymnasiet

I løbet af skoleåret deltager 10.klasse i brobygning med JohannesGymnasiet og erhvervsuddannelserne. Her gennemfører du et tværfagligt forløb af 5 dages varighed. Der er 2 dage på gymnasiet og 3 dage på en erhvervsuddannelse så du bliver mere sikker i dit valg af ungdomsuddannelse.

Frivillige aktiviteter

Johannesskolen giver dig en masse muligheder for at feste, dyrke sport og være kreativ.
Har du brug for hjælp til lektielæsningen, tilbyder vi lektiecafé fire eftermiddage om ugen.

Fester med gymnasiet

Det er ikke kun undervisningen, der hjælper dig på vej mod 1.g. Naturligvis kommer du også med til fester med gymnasiets elever.

Drama og musical

Er du en sanglærke eller en dansemus? Elsker du at synge og optræde – eller være med bag scenen? Så er vores årlige musical for elever fra 9.-10. klasse og gymnasiet lige noget for dig – og altid en stor publikumssucces.

Musikskole

Johannesskolen har sin egen musikskole, hvor du kan spille instrumenter, synge i kor m.m. Du kan melde dig til musikskoleundervisningen i august måned.


Og så til sidst…

10. klasse-prøven

Undervisningen er gymnasieforberedende og derfor rettet mod FP10. Du indstilles automatisk til de skriftlige og mundtlige prøver i 10. klasse. De afholdes i maj/juni måned.

Økonomi

Johannesskolen er en privatskole, og skolepengene udgør i dette skoleår 1.900 kr. pr. måned i 12 måneder. Herudover koster det et engangsbeløb på 4.500 kr. at gå i 10. klasse. Beløbet går til introtur, gæstelærere, afsluttende studietur, ekskursioner i forbindelse med valgfagene samt projektforløb.

Vær desuden opmærksom på det almindelige indmeldelsesgebyr og bogdepositum.