Uge 5 – emneuge


Tilbage

Vores overordnede emne i emneugen var ”Overlev dine teenageår”.
Vi blev delt ind i grupper på fire personer på tværs af alle klasser. Det var delt op sådan, at der var to klasser kun med piger og to klasser kun med drenge.
I løbet af ugen kom vi igennem fire forskellige værksteder:
1. Trafik
2. Sex og følelser
3. Mental sundhed
4. Sociale medier

I trafikværkstedet lærte vi, hvordan man opfører- og orienterer sig i trafikken. Vi lærte, at de fleste ulykker sker for unge i alderen 12-16 år. Mange unge oplever, at de opfører sig anderledes i trafikken, når de er sammen med deres i venner i forhold til, når de er alene.

I værkstedet om sex og følelser lærte vi om, hvilke følelser man kan have for hinanden f.eks. forelskelse, og om hvordan “den første gang” føles. Vi så nogle korte film, hvor nogle kendte mennesker fortalte om, hvordan deres “første gang” var.
Vi synes noget af det, vi lavede, var lidt grænseoverskridende.

I værkstedet om mental sundhed handlede det meget om psykiske sygdomme f.eks. angst, ADHD og PTSD. Vi lærte om, hvordan man kan leve med en psykisk sygdom, hvad man kan gøre for at behandle den, og at det også påvirker de nærmeste omkring én, og ikke kun personen der har den psykiske sygdom.

I det sidste værksted om sociale medier snakkede vi meget om, hvordan man opfører sig på nettet og over de sociale medier. Vi lærte, hvor hårdt digital mobning kan ramme folk, og hvor galt det kan gå. I nogle tilfælde har mobningen været så slem, at mobbeofrene har begået selvmord.

I alle værkstederne skulle man fremlægge noget for hinanden om de forskellige emner.
Vi lavede blandt andet et skuespil i værkstedet om sex og følelser.
Inden vi gik hjem, skulle vi udfylde et slags spørgeskema, om hvordan vi synes, det havde været på værkstedet, og om nogle private ting som f.eks. hvem man snakkede med om følelser osv.

Vi afsluttede vores emneuge med at tage i biografen. Vi så en film, som handlede om teenagebørn med psykiske sygdomme og andre problemer. De boede på en institution kun for udsatte børn.

Vi synes, det var en rigtig god uge, og vi lærte en masse om de forskellige emner, som vi ikke vidste i forvejen. Det er dejligt at have nogle anderledes uger end bare de almindelige skoledage en gang imellem. Vi synes også, det var nogle gode og vigtige emner, da det er noget, vi skal lære om i den alder, vi er i nu. Vi har det selvfølgelig også sjovt, når vi lærer nogle fra de andre klasse bedre at kende.