Om at gå i 10. klasse


Tilbage

I året 2012 – 2013 gik jeg i 10. klasse på Johannesskolen.

Året startede med en hyttetur, så alle de nye 10. klasse-elever kunne lære hinanden rigtig godt at kende. Begge 10. klasser var af sted på hytteturen, og den var en kæmpe succes. Vi blev blandet på kryds og tværs, og alle havde lært hinanden en smule at kende, før vi skulle i gang med skoleåret.

Gennem året har lærerne på skolen været meget hjælpsomme og venlige, og det var sjovt at være i klassen. Selvom man havde fået en klasselærer, kunne naboklassens lærere også sagtens være til stor hjælp, for alle fag er parallellagt, så vi har de samme fag samtidig i både 10.a og 10.b.

Et projekt, som også rigtig rystede 10. klasserne sammen, var det årlige restaurantprojekt.

Fordelt over 5 mandage forberedte 10. klasserne en restaurant for forældre og alle mulige andre besøgende. Der blev knoklet i køkkenet hos kokkene, i marketingsafdelingen hos de PR-ansatte, hos danserne i kabareten, der var tilknyttet restauranten osv.  Alle elever var i fuld sving med at bygge og køre en restaurant. Projektet var en kæmpesucces, vi havde det sjovt, hårdt og fik endda overskud, som vi brugte til vores skønne studietur til Dublin.

10. klasseåret var enormt sjovt, og alle var meget søde. 10. klasseåret var fyldt med faglige input og sociale arrangementer som den årlige skitur med 9.klasserne, alle de fede fester på skolen og selvfølgelig de evige venskaber.

Der er intet dårligt at sige om 10. klasse på Johannesskolen, det var et fantastisk år!

Isabella Hart, 1.g, Johannesskolen