Fossile fristelser fra Faxe


Tilbage

Den rytmiske ringen fra hamre mod mejsler, runger i Faxe kalkbrud mens elever fra 8. klasse på Johannesskolen leder efter fossiler i den gamle kalk. Det er især let at motivere de unge, da vejlederen fra geocenteret fortæller dem, at der er dusør hvis man finder unikke fossiler.

 

Men det er nu ikke kun derfor de unge mennesker sidder i kalkbruddet. Johannesskolen har nemlig forsøgt at videreføre, og udvikle, en tradition hvor 8. årgang på skolen besøger Faxe kalkbrud og Holtug kridtbrud, som en del af undervisningen i Danmarks undergrund.

 

I år har skolen endda været så heldig, at Jesper Milan fra Geocenter Faxe ville vise rundt i Holtug og fortælle om kridtlagene og det unikke fiskeler, der findes netop her. Men ingen tur til Faxe uden fossiljagt.

 

 

Derfor får eleverne også mulighed for at slippe den indre geolog løs med hammer og mejsel i kalkbruddet, og måske finde et fint bevaret sneglehus, en krabbe eller måske en hajtand.

Alle sammen ting, der fortæller den utrolige historie om Danmarks undergrund, og om hvordan vores land er blevet til – men ikke mindst, fossile fristelser for de unge mennesker med deres mejsler.

Selvom det desværre ikke lykkedes nogle af de unge mennesker at kassere kontante belønninger, tog alle hjem med favnen fuld af fossiler og en oplevelse rigere.