“Affald og genbrug” i 4.b


Tilbage

Vi har arbejdet med emnet ”Affald og genbrug” i natur/teknik.
Vi har været på genbrugsstationen, hvor vi fik en rundvisning og så alle de forskellige containere. Vi havde gule sikkerhedsveste på, så de ikke troede, at vi skulle til genbrug. Rundviseren fortalte os om de forskellige navne, og hvad der skulle i containerne. Vi så en træcontainer med en kæmpe tromle, der blev brugt til at smadre træet, så der var mere plads i containeren. Den vejede vist omkring 4-6 ton.
Det er vigtigt at genbruge, så vi passer på jordens råstoffer – fx olie og aluminium. Når man genbruger, forurener man nemlig ikke lige så meget, som hvis man brugte nye råstoffer hele tiden.
Affaldspyramiden viser os, hvilke ting der skal i de fire forskellige kategorier: forbrænding, genbrug, specialbehandling og deponi. Det er vigtigt, at man fordeler affaldet rigtigt, så fx papirgenbrugscontaineren ikke taber dens genbrugsværdi ved, at der kommer pizzabakker med madaffald i. Pizzabakkerne skal nemlig til forbrændingen.
Det har været rigtig sjovt at arbejde med affaldssortering og spændende at se, hvor meget affald faktisk skal sorteres. Det vidste vi nemlig ikke. Vi havde regnet med, at der bare stod en stor container, hvor man putter det hele i eller at affaldet bare lå i en kæmpe stor bunke.
Vi synes, at det er vigtigt at affaldssortere, fordi det skåner vores miljø og passer på vores jordklode.
På vegne af 4.b – Ida, Georg og Sylvester