Mission:

Vi tilbyder undervisning af særdeles høj faglig kvalitet, der understøtter elevens personlige og sociale udvikling fra børnehaveklasse til 9.klasse.

Vision:

Vi ønsker, at verden ligger åben for alle elever, der har afsluttet deres skolegang på Johannesskolen.

Værdier og pædagogisk målsætning:

Faglighed Nysgerrighed, ambition, kritisk sans.

Fællesskab – Ansvarlighed, tolerance, tradition.

Medborgerskab – Demokrati, lokalt og globalt udsyn, interkulturelle kompetencer.

 

Når vi siger faglighed, mener vi…

Nysgerrighed er lysten der driver værket, evnen til at undres, spørgelyst, skabertrang

Ambition er vedholdenhed, engagement, at gøre sig umage, målrettethed

Kritisk sans er selvstændighed, viden, stillingtagen, vurdering

Derfor gør vi…

 

Når vi siger fællesskab, mener vi…

Ansvarlighed er samarbejde, tillid, forpligtelse, hensynsfuldhed, social bevidsthed

Tolerance er gensidig respekt, rummelighed, lydhørhed, åbenhed

Traditioner sammenhæng, identitet, genkendelighed, tryghed

Derfor gør vi…

 

Når vi siger medborgerskab, mener vi…

Demokrati er åndsfrihed, aktiv medleven, ”beskyttelse af minoriteter”

Udsyn er åbenhed, indsigt, mod og ansvarlighed

Interkulturelle kompetencer er omverdensforståelse, handlekraft, indlevelse

Derfor gør vi…